Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013

Separation

By W.S. Merwin

Your absence has gone through me
Like thread through a needle.
Everything I do is stitched with its color.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου