Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013

All You Who Sleep Tonight

All you who sleep tonight
Far from the ones you love,
No hand to left or right
And emptiness above -

Know that you aren't alone
The whole world shares your tears,
Some for two nights or one,
And some for all their years.

Vikram Seth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου