Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

My angry ghost, arising from the deep,
Shall haunt thee waking, and disturb thy sleep

- Dido threatened to persecute Aeneas (Aeneid, Virgil) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου