Κυριακή 12 Μαΐου 2013


'The very nature of this over-strong attachment, however, tends to drive him away from her because it gives rise to the fear of losing this all-important person, and consequently to the fear of dependence upon her. There is thus in the unconscious mind a tendency to give her up, which is counteracted by the urgent desire to keep her forever. These conflicting feelings, together with the emotional and intellectual growth of the child which enable him to find other objects of interest and pleasure, result in the capacity to transfer love, replacing the first loved object by other people and things. 
It is because the child experiences so much love in connection with his mother that he has so much to draw upon for his later attachments.This process of displacing love is of greatest importance for the development of the personality and of human relationships; indeed, one may say, for the development of culture and civilization as a whole'. 

H Melanie Klein μιλάει για την αγάπη ως νόσο μεταδοτική, που την κολλήσαμε απ' την μητέρα μας και την μεταδώσαμε στον πολιτισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου