Σάββατο 11 Μαΐου 2013

I do not paint a portrait to look like the subject, rather does the person grow to look like his portrait -- 

Salvador Dali's Meta-painting 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου