Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014


A lane of Yellow led the eye (1650)

A lane of Yellow led the eye 
Unto a Purple Wood 
Whose soft inhabitants to be 
Surpasses solitude 
If Bird the silence contradict 
Or flower presume to show 
In that low summer of the West 
Impossible to know -


Emily Dickinson

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου