Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014


[Για την μητέρα φύση, που επισκιάζει συχνά το υπέργειο με την κυριαρχία της]NATURE, the gentlest mother,
Impatient of no child,
The feeblest or the waywardest,—
Her admonition mild

In forest and the hill 5
By traveller is heard,
Restraining rampant squirrel
Or too impetuous bird.

How fair her conversation,
A summer afternoon,— 10
Her household, her assembly;
And when the sun goes down

Her voice among the aisles
Incites the timid prayer
Of the minutest cricket, 15
The most unworthy flower.

When all the children sleep
She turns as long away
As will suffice to light her lamps;
Then, bending from the sky, 20

With infinite affection
And infiniter care,
Her golden finger on her lip,
Wills silence everywhere.

Emily Dickinson

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου