Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

Our death is in the cool of night,
our life is in the pool of day.
The darkness glows, I' m drowning,
the day has tired me with light.

Over my head in leaves grown deep,
sings the young nightingale.
It only sings of love there,
I hear it in my sleep.

Death, Heinrich Heine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου