Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

The butterfly obtains 
but little sympathy,
Though favorably mentioned 
In Entomology.
Because he travels freely 
And wears a proper coat,
The circumspect are certain
That he is dissolute.
Had he the homely scutcheon of modesty Industry,
'T were fitter certifying for Immortality.

From the Single Hound (XLII), Emily Dickinson 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου